Osobni podaci
*
*
v
*
*
*
Žitarice
Povrće
Voće

Bayer d.o.o., 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 56386591827, (u daljnjem tekstu: Bayer) kao voditelj obrade osobnih podataka, prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke koje ste naveli u ovoj prijavnici ako želite biti informirani o Bayerovim poljoprivrednim proizvodima.

Vaše osobne podatke obrađivati ćemo u onom opsegu za koji ste nam dali privolu i samo u svrhu koju ste u privoli naznačili. Više o obradi Vaših osobnih podataka možete pronaći na našoj mrežnoj stranici http://www.bayer.hr/hr/o-bayeru/rukovanje-i-nacela/informacije-pojedincima-o-obradi-osobnih-podataka/ – u dokumentu - Informacije pojedincima o obradi osobnih podataka.

Dajem privolu da društvo Bayer obrađuje moje osobne podatke koje sam upisao /la u rubriku osobni podaci slanjem obavijesti koji sadrže informacije i savjete o poljoprivrednim proizvodima i proizvodima za zaštitu bilja te pozive na edukativna predavanja.

Želim da se komunikacija za gore naznačenu svrhu odvija putem sljedećih kanala (molimo označite barem jedan kanal kako bi mogli nastaviti s registracijom):

Obradi osobnih podataka u gore naznačenu marketinšku svrhu se u svako doba možete usprotiviti i možete opozvati danu privolu na način da opoziv pošaljete e-mailom na adresu agro.info@bayer.com ili direktnom poštom na gore navedenu adresu sjedišta društva Bayer d.o.o. Istim putem možete zatražiti ispravak i/ili dopunu danih podataka.

* Polja označena zvjezdicom, potrebno je obavezno ispuniti.
Pošalji