Osobni podaci
*
*
*
v
*
*
*
Žitarice
Povrće
Voće
*
Klikom na opciju „Suglasan/na sam“ prihvaćate ovu izjavu i Izjavu o privatnosti, potvrđujete da ste iste pročitali i razumjeli, te slobodno i izričito dajete privolu da Bayer d.o.o., 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 56386591827, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke koje ste naveli u gornjem obrascu, i to u svrhe i pod uvjetima koji su dolje navedeni, bez obveze da Vas se o svakom takvom korištenju prethodno obavještava. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u prijavni obrazac. Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da ste suglasni s prikupljanjem, obradom i korištenjem Vaših osobnih podataka u svrhu slanja poziva na edukativna predavanja o zaštiti bilja, te (isključivo u slučaju da ste označili donju kućicu) u svrhu provođenja sljedećih marketinških aktivnosti: obavještavanje o proizvodima i uslugama, slanje SMS, direktne i /ili elektroničke pošte s preporukama i savjetima, slanje newslettera, ponuda i promotivnih materijala te istraživanje tržišta. Suglasni ste i da se Vaši osobni podaci prosljeđuju bilo kojem društvu koje Bayer d.o.o. angažira radi izvršavanja pomoćnih poslova obrade podataka. Obradi osobnih podataka u marketinške i druge navedene svrhe se u svako doba možete usprotiviti i opozvati danu privolu u cijelosti ili djelomično na način da opoziv pošaljete e-mailom na adresu agro.info@bayer.com ili direktnom poštom na gore navedenu adresu sjedišta društva Bayer d.o.o. Istim putem možete zatražiti ispravak i/ili dopunu danih podataka.
* Polja označena zvjezdicom, potrebno je obavezno ispuniti.
Pošalji